NaarTerschelling.com, het leukste eiland van de wadden!

Laatste nieuws
Volg ons
GO UP

Groene strand Terschelling

  /  Groene strand Terschelling

Op de uiterste westpunt van Terschelling ligt het Groene Strand. Dit is geen zandstrand, maar een drooggevallen wad dat zeer geliefd is bij kite-surfers en wandelaars.
Aan het eind van de 19e eeuw is het Groene Strand ontstaan doordat een zandplaat (de Noordsvaarder) met West-Terschelling vergroeid raakte. Het gebied tussen de plaat en het vaste land ligt lager, waardoor slibafzettingen er een geheel nieuw natuurgebied vormden dat vanwege de ontstane begroeiing de naam het Groene Strand kreeg. Hoewel er in 1911 een dijkje in het gebied werd aangelegd, dat het noordelijkste deel moest beschermen tegen overstromingen, is het Groene Strand sinds 1996 weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

Het Groene Strand is een bijzonder natuurgebied geworden op Terschelling. Ondanks de mogelijkheid dat het bij springtij weer onder water kan komen te staan, wordt het in de zomer deels gebruikt om vee te laten grazen. In het noorden zijn dat voornamelijk koeien en in het zuidelijke deel paarden. Het deel dat tot de Noordsvaarder gerekend kan worden, is een geliefde broedplaats geworden voor verschillende weidevogels. Soorten die er vaak worden gezien zijn de grutto, de tureluur, de kievit en de vrij zeldzame dwergstern. Door verstoring van broedende vogels, liep het aantal weidevogels op de Noordsvaarder drastisch terug. In samenspraak met eilanders en eilandgasten heeft Staatsbosbeheer maatregelen genomen, die de broedende paartjes moeten beschermen. Het lijkt er sterk op dat onder andere de plaatsing van informatieborden en een duidelijke afbakening van het broedgebied hebben geholpen om de rust voor de vogels terug te brengen.

Groene Strand Terschelling

Bekijk hieronder onze foto’s van het Groene Strand!

Dit foutbericht is alleen zichtbaar voor de WordPress admins

Error: Access Token for naarterschelling is not valid or has expired. Feed zal niet updaten.

There's an issue with the Instagram Access Token that you are using. Please obtain a new Access Token on the plugin's Settings page.

Geen berichten gevonden.

Zorg ervoor dat dit account berichten beschikbaar heeft op instagram.com.

Klik hier om te troubleshoten

Shop #NaarTerschelling

X